CONTACT

Nedan finns kontaktuppgifter till Malvinas styrelse 2023/2024. Styrelsen byts ut varje läsår och består av sju kvinnliga eller ickebinära studenter på KTH. Arbetet med Malvina bedrivs helt och hållet ideellt.  

Yodit Tesfaldet 

Communication President 
ordf@malvinakth.se 

Josefina Häkkinen 

Financial President
ordf@malvinakth.se

Sara Rydell

Head of Business Events
sara.rydell@malvinakth.senaringsliv@malvinakth.se 

Pooja Raju

Head of Advertising
pr@malvinakth.se 

Wed Allami

Head of Social Events
socialaevent@malvinakth.se  

Akshata Murdeshwar  

Art Director
artdirector@malvinakth.se 

Bahar Safari 

Head of IT
it@malvinakth.se