HUVUDSAMARBETSPARTNER

Vi vill stolt presentera att samarbetet med konsultföretaget Accenture fortsätter! Huvudsamarbetet har sedan 2016 givit ett stort värde för styrelsen och Malvinas medlemmar. Vi vill fortsätta låta det blomstra och bidra till glädje i organisationen. Malvina och Accenture delar många värderingar och företaget är även en attraktiv framtida arbetsplats för en stor andel av våra medlemmar, vilket gör dem till den perfekta huvudsamarbetspartnern under läsåret 20/21.

ACCENTURE HAR ORDET

”VÄLKOMMEN TILL ACCENTURE SVERIGE

Accenture arbetar i gränslandet mellan IT och affär. Vi kombinerar djup branschkunskap, stort tekniskt kunnande och innovation med stark leveransförmåga för att hjälpa våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi är verksamma inom strategisk rådgivning, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats.

För närvarande är vi 492 000 personer som arbetar på Accenture i 120 länder, varav 1400 är verksamma i Sverige.

För Accenture är det viktigt med mångfald och vi bedriver internt ett metodiskt mångfaldsarbete på alla nivåer och grupperingar. Vi har också ett lokalt HBTQ-nätverk och en lokal intern förening för kvinnor och deras professionella nätverk; WISE.

Hållbarhet är ett annat område som är av stor betydelse för Accenture. Vi bedriver både interna och externa aktiviteter inom hållbarhet, som "Skills to Succeed" – ett globalt talangutvecklingsprogram och Sustainable Business Day – Nordens största hållbarhetskonferens.

Corporate Social Responsibility (CSR) det vill säga socialt ansvar, ingår i Accentures affärsmodell. Det finns många exempel på hur Accenture tillämpar ett socialt, etiskt och miljömässigt ansvar i Sverige. Vi arbetar aktivt med flera olika lokala organisationer som Rädda Barnen, Ashoka och Plan International , genom ömsesidigt kunskapsutbyte och traditionella konsultuppdrag.”