HUVUDSAMARBETSPARTNER

Konsultföretaget Accenture har varit Malvinas huvudsamarbetspartner sedan 2016. Så här beskriver de sig själva:

Accenture arbetar i gränslandet mellan IT och affär. Vi kombinerar djup branschkunskap, stort tekniskt kunnande och innovation med stark leveransförmåga för att hjälpa våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi är verksamma inom strategisk rådgivning, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats.

Accenture har stark digital närvaro både globalt och lokalt. Under 2013 stärktes vår digitala kapacitet ytterligare i och med förvärvet av Fjord, en global designbyrå som är specialiserad på digitala upplevelser och tjänster som engagerar konsumenter över flera plattformar. 2015 förvärvade vi även svenska Brightstep som nu är en del av Accenture Interactive, ett konsultbolag helt inriktat på digital handel. Och 2018 välkomnade vi teamet från den kreativa byrån The World Loves till vår familj.

För närvarande är vi 459 000 personer som arbetar på Accenture i 120 länder, varav 1 200 är verksamma i Sverige.