EVENT

Varje månad anordnar Malvina ett näringslivsevent och ett socialt event. Näringslivseventen anordnas i samarbete med  olika företag i syfte att stärka banden mellan studenter och med näringslivet. Eventen hålls vanligtvis på företagens kontor för att ge Malvinas medlemmar en inblick i verksamheten. Ett företagsevent kan till exempel  innehålla en presentation av möjligheter till internship, ett seminarium kring ledarskap, eller något annat som är relevant för våra medlemmar. Dessutom bjuds det oftast på mat och möjligheter att mingla och ställa frågor. 

De sociala eventen sker inte i samarbete med något företag utan syftar i stället till att ge Malvinas medlemmar möjligheten att lära känna varandra och knyta kontakter utanför den egna bekantskapskretsen. De sociala eventen innefattar ofta någon form av aktivitet - det kan vara allt från chokladprovning till pole dance eller skridskoåkning. 

Malvinas medlemmar betalar inte något för att delta i eventen och inbjudan finns på vår Facebook-sida cirka  två veckor innan eventet.