MALVINA

Malvina är ett nätverk för kvinnliga och ickebinära studenter på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Malvina är en del av Tekniska högskolans studentkår och har medlemmar från olika sektioner och årskurser

Varje månad anordnas ett näringslivsevent och ett socialt event för att stärka banden mellan studenter och med näringslivet. Malvina strävar efter att anordna event av hög kvalitet som är inspirerande för både medlemmar och företag. 

Både medlemskapet och eventen är kostnadsfria. Alla THS medlemmar kan bli medlemmar i Malvina, men om du inte är medlem i THS kan du ändå anmäla dig för att få våra newsletters och komma på våra events. Gå med i vår gemenskap idag och skapa värdefulla kontakter!