MALVINA

Malvina är ett nätverk för kvinnliga och ickebinära studenter på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Malvina är en del av Tekniska högskolans studentkår och har idag över 2 000 medlemmar från olika sektioner och årskurser.

Varje månad anordnas ett näringslivsevent och ett socialt event för att stärka banden mellan studenter och med näringslivet. Malvina strävar efter att anordna event av hög kvalitet som är inspirerande för både medlemmar och företag.

Både medlemskapet och eventen är kostnadsfria. Bli medlem idag och skapa värdefulla kontakter!