HISTORIA

MALVINAS HISTORIA

Redan 1927 bildades kårföreningen Kvinnliga Teknologers Sammanslutning. Föreningen hade sitt eget rum i kårhuset, Osquldarummet, och anordnade fester, studiecirklar och föredrag. Centralfrågan gällde tillgången till damtoaletter och kampen för dessa varade ända in på 60-talet. Under 1950-talet blev de kvinnliga studenterna för många för att det skulle gå att hålla ihop alla och föreningen dog till slut ut. Nätverket återuppstod 1986 och fick då namnet Malvina. I början bestod Malvinas aktiviteter mest av informella träffar en gång i månaden. Läsåret 1989-90 hade Malvina blivit en kårförening, och genom ett massutskick till 1 700 kvinnliga studenter på KTH växte Malvina rekordartat till över 200 medlemmar. Dammiddagen den 28 november 1990, Malvinas namnsdag, lockade hela 115 deltagare. Malvina hade dock svårt att behålla medlemmar, trots intressanta aktiviteter, på grund av den oönskade stämpeln ”rödstrumpor” vilken föreningen fått av manliga studenter på KTH. År 1992 kom Eivor Lilja till KTH som jämställdhetshandläggare och fann Malvina nedlagt. Hon fick i uppdrag av Harriet Ryd (KTHs första kvinnliga professor) att starta upp nätverket igen. Tack vare Eivor Lilja och Harriet Ryd (som i dag är Malvinas hedersmedlemmar) och andra eldsjälar bland Malvinas medlemmar, fick föreningen åter nya livskrafter.