MALVINA

Malvina är Kungliga Tekniska högskolans kvinnliga nätverk med över 2 000 medlemmar från olika sektioner och årskurser. Vi anordnar näringslivsevent och sociala event för att stärka bandet mellan kvinnliga studenter och med näringslivet. Vi strävar efter att anordna event av hög kvalitet som är inspirerande för både medlemmar och företag. Anmäl dig som medlem och skapa värdefulla kontakter!